Není šprochu, na kterém není pravdy trochu

Slovo jako drby či klepy jsou vlastně synonymem pro pomluvu. Ta však někdy dokáže pořádně zahýbat mezilidskými vztahy, i když na druhou stranu sociální vazby buduje. Lidé mají bohužel tu vlastnost, že různým pomluvám věří, zvláště pak, jsou-li adresovány nepřítomné osobě. Co pak? Bránit se nebo raději strčit hlavu do písku?
Drby jsou často prázdnými řečmi. Dost často se však týkají osobních záležitostí druhých lidí. Těmito bezcennými činnostmi však může ten, kdo pomlouvá, urazit a ranit hrubým a nezralým způsobem.

šikana

Proč se lidé pomlouvají?
Drby jsou dnes slyšet ze všech stran, a to nejen od vašich kolegů či sousedů, ale také z médií, televize, rádia či bulvárního tisku. Pomluvy mohou být lákavé a přitáhnou pozornost mnoha lidí. Často však mohou ranit. Většinou ale bývá pravdou, že ten, kdo má potřebu pomlouvat jiné, si tak vlastně kompenzuje své vlastní nedostatky. Lidé, kteří pomlouvají, nemívají sami ze sebe dobrý pocit. Ovšem to, co pustí do éteru, může vzbudit zájem ostatních lidí, a oni pak ucítí úlevu. Jsou to často lidé negativně naladěni, tedy nešťastníci, kteří hledají vhodný terč k vyventilování své frustrace a posílení vlastního ega. Jde o lidi frustrované svojí nedostatečností a neuspokojivým osobním životem. Snad byste je i politovali, jenomže to není zrovna na místě, neboť oni velmi efektivně a záludně škodí ostatním, možná i vám.

Sami od sebe nezmizí
Pokud si myslíte, že drby je nejlepší ignorovat s tím, že pravda stejně jednou vyjde najevo, mýlíte se. Tak to bohužel nebývá. Proto je lepší útoky co nejrychleji a nejtvrději odrazit. Pokud však chcete situaci zvládnout v poklidu, můžete zkusit udržet emoce pod pokličkou a situaci zkrátka vydýchat. Časti je to jediné možné řešení.

pomluva

Kdo nedrbe s námi, drbe proti nám
Pokud tvrdíte, že nikdy nepomlouváte, pak jistojistě trpíte alespoň mírnou komunikační a sociální dysfunkcí. Protože nemluvit o druhých znamená vzdát se možnosti ovlivňovat vztahy mezi lidmi ve svém okolí. A to není tak docela přirozené. Člověk je totiž společenský tvor, a tak se snaží vztahy ve svém okolí formovat tak, aby si zajistil vyšší postavení na společenském žebříčku. A kdo nebojuje, ten se dostává do izolace. A do řečí…