Jak děti rozvíjet zábavnou formou

Když prcci mají pré

Děti není nutné každý den tlačit do činností a aktivit, které jim nejsou příjemné pouze kvůli vidině toho, jak moc prospěšnými by pro ně mohly být. Děti se velmi přirozeně a radostí učí novým věcem skrze hrou a tímto způsobem s nimi také můžete nejlépe navazovat vztahy a komunikovat.
Dalo by se říci, že ačkoli se zdá, že si malé dítě celý den pouze a jen hraje, opak je pravdou. Děti v rámci své herní činnosti objevují svět, osvojují si základy dovedností, které budou potřebovat v dalším životě a v podstatě neustále dochází k formování jejich schopností a osobnosti.
 omalovánky a pastelky

Pro dospělého konec, pro dítě skvělý začátek

Jakmile je Váš drobeček schopen udržet tužku v ruce bez toho, aby jí ohrožoval sám sebe či své okolí, je načase začít se věnovat jejímu užívání. Uvidíte, že dítě podobnou činnost nejen ocení, ono si ji dokonce zamiluje. Malování, kreslení a nejrůznější čmárání pro něj budou hrou, v níž pokaždé objeví cosi nového a zajímavého.
Zatímco pro většinu dospělých představuje kreslení coby činnost noční můru, u dětí se jedná o zcela přirozený projev jejich tvorby a zvídavosti.
 poničené pastelky

Motorika, představivost a komunikace

Pokud Vaše dítě rádo maluje, nechejte jej a snažte se jeho aktivitu podporovat. Protože kreslení tužkou či pastelkami není jenom zábavnou činností. Během tohoto procesu di dítě osvojuje jak základy správného držení nástroje k psaní, tak také svou vlastní motoriku a dochází k rozvoji jeho fantazie a představivosti v závislosti na tom, co se snaží zobrazit.
Navíc je kreslení skvělou příležitostí ke komunikaci a interakci rodičů s dítětem. Takto společně strávený čas je pro dítě skutečně skvělým vkladem do budoucnosti.
tužka s gumou
Proto se snažte neobracet oči v sloup, když za Vámi již potřetí během dne přiběhne s pastelkou v ruce a bude se dožadovat jak papíru, tak také vaší pozornosti., Vezte, že v budoucnu podobně strávený čas ocení jak učitelky v mateřské školy, tak také vy z pozice rodiče a vychovatele.