Rozvod není záležitost čtyř očí

Pokud jste se z nějakého důvodu rozhodli vztah s Vaším manželem/manželkou ukončit, pamatujte, že nejvíce to pocítí především Vaše ratolesti. Před jejich očima se rozpadá něco, v co jejich srdce vkládalo největší důvěru. Avšak ve vztahu nemůžete dál pokračovat jen kvůli tomu, aby Vaše děti měly ucelenou rodinu. Zůstat v manželství pouze kvůli dětem je častý důvod, proč spolu lidé nakonec vydrží, ale problémy ve Vašem soužití se tím rozhodně nevyřeší.
siluety zády k sobě

Pohled dítěte

Děti jsou velmi odlišná stvoření od dospělých. Vnímají vše velmi zkresleně, což je někdy velká výhoda jak pro rodiče, tak pro ně.  Ale některé problémy si tato malá stvoření ve své hlavě nemohou vyřešit sama. Je zapotřebí s nimi komunikovat a řešit jejich situace. Pokud již k rozvodu došlo, děti se mohou zachovat odlišně.
a)       Děti rozchod rodičů vnímají pozitivně. Takový případ může nastat ve chvíli, kdy jeden z rodičů dítěti vadil, fyzicky nebo psychicky ho týral. K takové situaci může dojít i tehdy, pokud se dítě s rodičem vídalo opravdu velmi zřídka a nemá k němu takovou vazbu, kterou má k druhému rodiči. Většinou se dětem méně stýská po otci než po matce.
b)      Dítě rozvod na počátku vnímá negativně, později však přejde do fáze jakéhosi smíření se situací. Rozvod děti nikdy nevidí jako papírování a nějaké soudní řízení. Tudíž pokud opadne vlna smutku, nevidí další doznění rozvodu v podobě administrativy. Prakticky to vypadá tak, že když se jeden z rodičů odstěhuje, tím to vše končí a jejich mysl si postupně zvykne.
c)       Dítě rozvod psychicky neustojí. Ani střídavá péče není dostatečné uspokojení pro jeho emoční rozpoložení.  Taková situace nastává v případech, kdy jsou rodiče před rozvodem pro dítě modlou nebo morálním vzorem. Dítě si nedokáže připustit, že i jeho rodiče mohli pochybit a došlo k rozvodu. V takových chvílích je potřeba s dítětem komunikovat, rozhodně nenadávat na druhého rodiče, neponižovat ho a nepomlouvat ho. Také se nedoporučuje si rychle najít nového partnera. Pokud to nejde jinak, alespoň nového partnera nepředstavovat jako nového tatínka nebo maminku.
dětský oči

Myslete na sebe

Nutno podotknout, že pokud se opravdu chcete se svým partnerem navždy rozejít, nemůžete přikládat větší váhu názoru Vašeho dítěte. Jde především o Vás a Váš pocit, Vaše dítě bude mít za pár let šanci si znovu založit ideální rodinu. Dopřejte i sobě spokojený život a neberte si k srdci názory ostatních.