Neobvyklé benefity, které firmy nabízí svým zaměstnancům

Možností, jak zaměstnance odměnit, je skutečně mnoho.
Rekvalifikační kurzy
Podnikatelé svým zaměstnancům mohou hradit rekvalifikaci a doplňkové vzdělávací kurzy. Je to výhodné pro obě strany, vždy se jedná o kurs, který zaměstnanec využije na současném pracovišti, nebo přechází-li v rámci firmy na jinou pracovní pozici.
volná vstupenka
Nepeněžní poukázky
Ty zahrnují poměrně širokou oblast využití, firmy svým zaměstnancům mohou hradit touto cestou částečně nákup zboží nebo potravin. Mohou to být i různé poukázky na nákup v e-shopech se spotřebním zbožím, s textilem, s obuví, s výživovými doplňky, se zdravou výživou, se sportovními potřebami atd. Za nepeněžní poukázky se považují i stravenky využitelné v restauracích nebo ve velkých obchodních řetězcích.
pověšené bankovky
Příspěvky na služby
Zpravidla jde o různá zdravotnická zařízení nebo služby se zdravím související, jsou to vstupenky do solárií, posiloven, sportovních areálů, mohou to být i volné skipasy v lyžařských areálech. Nejčastěji jde o masérské služby, relaxační centra, plavecké bazény, aquaparky, sauny, pedikúru, nebo kadeřnictví. Pro firmy je to výhodné pouze částečně, z těchto benefitů sice nemusí hradit 34 procent pojištění, ale nelze si je odečíst z daňového základu.
Nákup knih
Poukázka na tištěné knihy, a to se týká i kreslených knih pro nejmenší děti, je jednou z nových forem odměňování zaměstnanců. Poukázka je navíc osvobozena od daně z příjmů ze závislé činnosti. Prozatím se k této formě zvýhodnění zaměstnanců řada firem tváří laxně, některé však něco takového s radostí uvítaly.
červené knihy
Roční kupón na městskou dopravu, telefon do vlastních rukou
Kupón na městskou dopravu – jedná se o benefit, za který zaměstnanec hradí zdravotní i sociální pojištění, stejné je to i u služebního vozidla pro soukromé účely, mobilního telefonu nebo notebooku, dokonce i za týden dovolené navíc nad zákonný rámec se vztahuje povinnost zdanění ze strany zaměstnance. Ovšem firma v tomto případě zaplatí pouze pojištění, nikoliv daň.
Pro podnikatele se také vyplatí nabídnout zaměstnancům k odprodeji např. nějakou dobu používaný mobilní telefon nebo notebook. Zaměstnanec z tohoto nákupu ale hradí jak obě pojištění, tak i daň z příjmu ze závislé činnosti.