Chudák nemá moc nadějí

Když se u nás někdo chce ucházet o půjčku, musí být v první řadě schopen nějakým způsobem prokázat, že je schopen to, co si půjčí, také v pořádku vrátit. Protože pouhému čestnému slovu se už dávno nevěří a ani nedá moc věřit, a jistota je jistota. Zejména když jde o peníze.eura měna
A tak je pochopitelné, že se ve finančních institucích žádají různé záruky. Zpravidla čisté registry dlužníků, absence neřešitelných finančních problémů a dostatečné příjmy.
Ten, kdo tu vyhoví, má naději, že mu bude půjčeno, zatímco ten, kdo je shledán nedostatečně perspektivním, se se zlou potáže.
A proto se nejednou sází na nebankovní sféru, jež je v tomto ohledu o poznání benevolentnější než bankovní domy. U nebankovních poskytovatelů dokonce nabízejí i půjčku jménem hypotéka bez doložení příjmu.
Ovšem to neznamená, že když je tato ‚bez doložení příjmů‘, uspěje tu i někdo, kdo nedostává od nikoho ani korunu. Opak je pravdou. I zde je nezbytné doložit schopnost řádně a včas splácet půjčené finanční prostředky. A rozdíl mezi bankami a nebankovním sektorem je pouze v tom, že nebankovní instituce akceptují daleko širší škálu důkazů o platební schopnosti a stačí tu i nižší příjmy, než by rádi viděli bankovní úředníci.
V případě výše zmíněné hypotéky lze doložit příjmy různě.

  1. Třeba daňovým přiznáním, dokazujícím, že dotyčný skutečně podniká a nejen že má založenou firmu.
  2. Nebo vydanými fakturami.
  3. Nebo výpisy z účtu.
  4. Nebo výplatními páskami.
  5. Nebo podnikatelským záměrem, pro který je třeba zmíněné půjčky.
  6. Nebo jinými doklady, potvrzujícími příjmy.
  7. Nebo pracovní smlouvou.
  8. Nebo dokladem o přiznání některé z dávek vyplácených státem.
  9. Nebo si lze coby spoludlužníka přivést příbuzného, jenž potřebné příjmy na rozdíl od samotného žadatele má.

peníze na ploše
Zkrátka se dnes už na čestné slovo nepůjčuje. Záruky potřebuje a tedy i vyžaduje každý. A sotva tomu někdy někde bude jinak.